اگزاست فن

اگزاست فن مناسب برای تهویه هوا به مقدار 13000 متر مکعب در ساعت و با فشار کل 700 پاسکال را در دمای کارکرد استاندارد بر اساس منحنی کاری تعیین نمایید. با مراجعه به منحنی های موجود اگزاست فن مدل TB71 گزینه مورد نظر می باشد. بنابراین فشار دینامیک بر روی منحنی کارکرد Pd = 50 Pa و در نتیجه فشار استاتیک آن برابر است با Ps = PT - Pd => Ps=700 - 50 = 650 Pa با مشاهده منحنی کارکرد، سرعت چرخش پروانه در نقطه کاری برابر است با 980 دور بر دقیقه و راندمان آن 81.5 درصد و شدت دسیبل صدا 81 می باشد. شرکت مکش دهش به عنوان نمایندگی رسمی توزیع و فروش اگزاست فن اقدام به عرضه سیستم های اگزاست فن تهویه کرده است. به منظور خرید اگزاست فن و دریافت لیست قیمت اگزاست فن، می توانید از طریق فرم موجود در صفحه اگزاست فن اقدام نمایید.