فن های سایلنسر نیروگاهی

با توجه به این که نیروگاه ها دارای حجم بالایی از آلودگی صوتی می باشند، در انتخاب تجهیزات موجود در آن باید سعی کرد تا حد امکان میزان صدای تجهیزات را کاهش داد. یکی از مهمترین عوامل ایجاد صدا در نیروگاه ها، فن های اگزاست و ساپلای است که باید تا حد امکان سطح صدای تولید شده این فن ها را کاهش داد.از مؤثرترین روش ها برای کاهش سطح صدای فن ها استفاده از سایلنسر است. عبور جریان هوااز بین صفحات سایلنسر که از ورق های مشبکی که با مواد جاذب آکوستیک پر شده اند ساخته می شود، باعث افت صدای تولیدی فن در محیط می گردد. میزان جذب صدا توسط این سایلنسرها در فن های سایلنسر نیروگاهی به طول صفحات، ضخامت صفحات و فاصله صفحات از یکدیگر بستگی دارد.