هواکش

جهت نصب و راه اندازی هواکش، چرخش پروانه هواکش را در جهت فلش تعبیه شده بر روی بدنه دستگاه تنظیم نمایید. در الکتروموتور های سه فاز با جا به جا کردن دو سیم از سه سیم متصل به اکتروموتور می توان جهت جریان را معکوس کرد. در هنگام اتصال کانال به هواکش به منظور یکنواخت کردن سیال هوا می بایست حداقل 1.5 برابر قطر دهانه ورودی هواکش، کانال مستقیم تعبیه گردد، سپس به هواکش متصل گردد.

وظیفه اصلی تهویه مطبوع انجام عملیاتی روی هوا است که شرایط هوای فضای مورد نظر را جهت زندگی، کار یا فرآیند تولیدی صنعتی، راحت و بهداشتی تامین کند و به شرایط مطلوب آسایش برساند. این عملیات روی هوا می تواند شامل سرد کردن، گرم کردن، رطوبت زنی، رطوبت زدائی، تصفیه هوا و ... باشد. تهویه مطبوع باعث می‌شود شرایط هوای فضای مورد نظر به شرایط مطلوب برسد و در شرایط مطلوب باقی بماند.

بر طبق مطالب گفته شده، مهمترین قسمت در تهویه مطبوع، هوارسانی و مهمترین بخش هوارسانی، هواکش ها هستند. هواکش ها وظیفه انتقال هوا و غلبه بر مقاومت ها (افت فشارها) در طول مسیر را برعهده دارند و به کمک آن می توان هوا را به سیستم وارد یا از آن خارج کرد.

1- بر اساس نیاز سیستم به ورود هوا و یا خروج هوا، هواکش ها به 2 گروه کلی تقسیم می شوند:

2- اگزاست فن ها برای خروج هوا (معمولاً خارج کردن هوای فضا)

3- ساپلای فن ها برای دمیدن هوا (معمولاً هوای تازه یا هوای تصفیه شده)

برای هر یک از این 2 گروه می توان از انواع فن ها (محوری، سانتریفوژ و ... ) استفاده کرد، ولی باید توجه داشت که انتخاب هواکش باید با توجه به نوع کاری که از هواکش انتظار داریم و منحنی عملکرد آن در شرایط کاری مورد نظر انجام شود.

ثبت نظر